Warunki przyjęcia

Do hotelu przyjmowane są nieagresywne psy, również z cieczką i niezakaźnie chore.

Książeczka zdrowia

Wymagana jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, odrobaczenie i zabezpieczenie przeciw kleszczom (sezonowo).

Żywienie

Żywienie odbywa się karmą dostarczoną przez właściciela wg jego wytycznych.

Podawanie leków

Możliwe jest podawanie zastrzyków i leków za dodatkową opłatą.

Rezerwacja

Rezerwacje mogą Państwo dokonać telefonicznie. Przy rezerwacji obowiązuje wpłata 30% kwoty całego pobytu na podany nr konta. Należy zaznaczyć o jakie zwierzę chodzi i podać termin pobytu. 
W przypadku braku wpłaty zadatku w ciągu 3 dni od daty rezerwacji ulega ona unieważnieniu. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji.

W dniu przywiezienia zwierzęcia opłacany jest cały okres pobytu.

Doba hotelowa

Doba hotelowa zaczyna się od chwili pozostawienia zwierzęcia w hotelu.
Odbiór poniżej 8 godzin po upływie doby liczy się jak pół doby.
Natomiast powyżej 8 godzin po upływie doby jak cała następna doba.

Przyjęcia i wydania odbywają się od 9 do 19, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Konsekwencje braku obioru

W razie nieodebrania zwierzęcia przez właściciela w dniu zakończenia pobytu oraz braku kontaktu telefonicznego przez kolejne 3 dni lub braku uregulowania płatności za pobyt zwierzę przechodzi na własność hotelu lub schroniska.

 

  

obr1